Теоретичне обґрунтування оцінки конкурентного середовища підприємства дорожнього господарства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Статтю присвячено питанням обґрунтування оцінки конкурентного середовища підприємства дорожнього господарства. В роботі проведено аналіз існуючих в Україні теоретичних аспектів щодо визначення сутності та розкриття змісту категорії «конкурентне середовище». Запропоновано на цій основі її авторське тлумачення для підприємств дорожнього господарства як сукупності зовнішньо сформованих факторів впливу, що зумовлюють конкурентну (суперницьку) поведінку такого підприємства відповідно до обмежень підрядного ринку й необхідності взаємодії в межах останнього. Зазначено, що поняття «конкурентне середовище підприємства дорожнього господарства» не можливо відділити від поняття «підрядний ринок». З метою дослідження повноти означеної категорії наведено класифікацію конкурентного середовища для дорожніх підприємств, виходячи з якої основним предметом практичної оцінки може бути саме конкурентне середовище дорожнього підприємства щодо будівельно-монтажних робіт з експлуатації, ремонту та будівництва автомобільних доріг. Запропоновано розглядати конкурентне середовище підприємства дорожнього господарства як місцеве (локальне) конкурентне середовище дорожнього підприємства щодо будівельно-монтажних робіт з експлуатації, ремонту та будівництва автомобільних доріг. Окремо розглянуто теоретико-методичні підходи до оцінки конкурентного середовища з позиції можливості їх застосування підприємствами дорожнього господарства. Встановлено, що серед розглянутих теоретико-методичних підходів для дорожніх підприємств найбільш вживаними є структурний, маркетинговий та зональний підходи. При цьому практичні аспекти оцінки конкурентного середовища підприємства дорожнього господарства у поєднанні структурного та маркетингового підходів доцільно розкрити за допомогою оцінки місцевого (локального) конкурентного середовища дорожнього підприємства щодо будівельно-монтажних робіт з експлуатації, ремонту та будівництва автомобільних доріг.

Опис

Ключові слова

дорожнє господарство, підприємство, стратегічне управління, конкурентне середовище, чинники, оцінка, road economy, enterprise, strategic management, competitive environment, factors, evaluation

Бібліографічний опис

Деділова, Т. В. Теоретичне обґрунтування оцінки конкурентного середовища підприємства дорожнього господарства / Т. В. Деділова, І. І. Токар // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – № 3 (18), т. 1. – С. 60–63.

Зібрання