Програмні засоби та ГІС-технології у побудові топографічних планів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Застосування сучасних програмних засобів та електронних геодезичних вимірних систем для розробки картографічної продукції у сучасному вигляді – цифровому та паперовому з дотриманням вимог, що пред’являються сучасним законодавством потребує вивчення. Розроблення сучасних топографічних планів у цифровому вигляді потребує створення грамотного і точного планово-висотного обґрунтування на об’єкт проектування, для чого застосовуються сучасні вимірні геодезичні засоби та комп’ютерні програмні продукти. Для обробки та побудови картографічної продукції було використане геодезичне програмне забезпечення Didgitals. Розроблений цифровий картографічний план може слугувати для подальшого використання у містобудівному та земельному кадастрі.

Опис

Ключові слова

створення, геодезичні вимірні системи, ГІС-технології, дистанційне зондування Землі, цифровий план, програмні засоби, картографічні матеріали, територія населеного пункту

Бібліографічний опис

Ляшков, Ю. Ю. Програмні засоби та ГІС-технології у побудові топографічних планів : дипломна робота ... магістра : 192 Геодезія та землеустрій / Ляшков Юрій Юрійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 85 с.