Упровадження гнучких підходів до технологій укладання контрактів на основі гібридної методології управління проєктами в дорожньо-будівельній галузі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі проаналізовано світовий досвід використання технологій укладання контрактів у процесі управління проєктами. Розглянуто основні типи традиційних контрактів і визначено основні переваги й недоліки їх застосування. Запропоновано впровадження гнучкого підходу до контрактів у гібридній методології управління проєктом модернізації систем автоматизованого керування на асфальтобетонних заводах.

Опис

Ключові слова

управління проєктами, гібридна методологія, Agile, Lean, контракти, project management, hybrid methodology, contracts

Бібліографічний опис

Петренко, Ю. А. Упровадження гнучких підходів до технологій укладання контрактів на основі гібридної методології управління проєктами в дорожньо-будівельній галузі / Ю. А. Петренко, М. С. Бугаєвський // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 100. – С. 25–29.

Зібрання