Проблеми водовiдведення пiд час експлуатацiї та ремонту мостових споруд

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Надійна експлуатація всієї мостової споруди можлива тільки за умов спільної роботи дорожнього одягу і несучих конструкцій, у цьому випадку максимальний вплив на роботу дорожнього одягу має гідроізоляція та водовідведення з неї. За конструктивним рішенням в дорожньому одязі гідроізоляція тільки відгороджує воду від залізобетонних конструкцій, але її необхідно видалити. Для цього застосовують дренажну систему, тому пошуки технічних рішень і технології введення дренажної системи в умовах заморо-жування та відтаювання вимагають подальшого їх відпрацювання.

Опис

Ключові слова

мостові споруди, експлуатація, ремонт, дорожній одяг, гідроізоляція, водовідведення, мостовые сооружения, эксплуатация, ремонт, дорожная одежда, гидроизоляция, водоотведение, bridge structures, operation, repair, road wear, waterproofing, drainage

Бібліографічний опис

Бiльченко, А. В. Проблеми водовiдведення пiд час експлуатацiї та ремонту мостових споруд / Бiльченко А. В., Кiслов О. Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.)та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 86, т. 1. – С. 162–166.