Розвиток наукових основ створення енергоефективних будівельно-дорожніх машин

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто перспективні шляхи вдосконалення будівельно-дорожніх машин. Наведено порівняльні таблиці, що показують розподіл і витрати енергії різних машин у процесі їх експлуатації. Унаслідок аналізу наявних публікацій визначена мета роботи, а саме розроблення теорії створення енергоефективних будівельно-дорожніх машин формуванням гібридних приводів робочих органів і рушіїв з урахуванням наявних і перспективних методів підвищення паливної, екологічної ефективності та надійності машин. Запропоновано класифікацію способів підвищення ефективності БДМ.

Опис

Ключові слова

енергоефективність, будівельно-дорожня машина, ККД, енергія, паливо, гібридний привід, энергоэффективность, строительно-дорожная машина, КПД, энергия, топливо, гибридный привод, energy efficiency, road-building machine, efficiency, energy, fuel, hybrid drive

Бібліографічний опис

Хмара, Л. А. Розвиток наукових основ створення енергоефективних будiвельно-дорожнiх машин / Хмара Л. А., Холодов А. П. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 24–30.