ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті доведено, що грамотна регламентація логістичних бізнес-процесів є однією з важливих складових успіху проведення змін на підприємстві. Обґрунтовано зміст та етапи процесу регламентації в межах управління змінами на підприємстві. Встановлено, що наявність регламентів бізнес-процесів дозволяє не лише формалізувати перелік та визначити межі відповідальності виконавців, але й прискорити процеси впровадження заходів з удосконалення бізнес-процесів. Єдиною умовою успішності впровадження та використання регламентів бізнес-процесів є вчасна їх актуалізація.

Опис

Ключові слова

регламентація, логістичні бізнес-процеси, зміни, управління змінами, удосконалення бізнес-процесів, регламентация, логистические бизнес-процессы, изменения, управление изменениями, усовершенствование бизнес-процессов, regimentation, business-processes of logistics, changes, change management, business processes improvement

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Питання регламентації логістичних бізнес-процесів / Шинкаренко В. Г., Ананко І. М. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 25. – С. 125–135.

Зібрання