Моделювання геометричних об'єктів з використанням многочленів бернштейна на базі засобів теорії r-функцій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглядаються питання розробки програми для інтерактивного моделювання геометричних об’єктів за допомогою пакету прикладних програм Matlab із використанням багаточленів Бернштейна і конструктивних засобів теорії R-функцій.

Опис

Ключові слова

R-функції, поліноми Бернштейна, криві Без’е, геометричне моделювання, R-функции, полиномы Бернштейна, кривые Безье, геометрическое моделирование, R-functions, Bernstein polynomials, Bezier curves, geometric modeling

Бібліографічний опис

Лісін, Д. О. Моделювання геометричних об'єктів з використанням многочленів бернштейна на базі засобів теорії r-функцій / Д. О. Лісін, О. Ю. Лісіна // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 9.

Зібрання