Методика расчета системы управления движением транспортного средства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статье решается задача управления движением транспортного средства. Рассмотрено аналитическое решение построения динамической математической модели упругого транспортного средства как системы с сосредоточенными и распределенными параметрами. Были получены уравнения движения транспортного средства относительно его центра масс.

Опис

Ключові слова

управление движением, транспортное средство, сосредоточенные и распределенные параметры, управління рухом, транспортний засіб, зосереджені та розподілені параметри, traffic control, transport vehicle, concentrated and up-diffused parameters

Бібліографічний опис

Назаров, А. С. Методика расчета системы управления движением транспортного средства / А. С. Назаров // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання