Ідентифікація ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета. Метою статі є обґрунтування та розроблення теоретикометодичних засад ідентифікації ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування на основі побудови їх класифікації за окремими ознаками. Методика дослідження. В роботі використано наступні методи: метод теоретичного узагальнення (для визначення категорії «ідентифікація ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування»); діалектичний метод (при формулюванні предмету ідентифікації ризиків будівництва та експлуатації автодоріг); системний підхід та агальнонауковий метод аналізу (для розроблення класифікації видів ризиків будівництва та експлуатації автодоріг). Результати. В дослідженні розглянуто актуальні теоретико-методичні питання ідентифікації ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування. Надано авторське трактування поняттю «ідентифікація ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування» як процесу визначення ризику за його основною видовою характеристикою та віднесення його до групування у відповідній класифікації. Окремо визначено предмет такої ідентифікації: діяльність виробничих систем в дорожньому будівництві, що є складними динамічними системами, складаються з низки підсистем, можуть входити в надсистеми, а також взаємодіяти з іншими системами та навколишнім середовищем. Розроблено класифікаційну таблицю видів ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування. Наголошено на необхідності застосування такої класифікації як основи побудови прогнозних моделей ризикменеджменту в дорожньому господарстві. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретико-методичний підхід до управління ризиками в дорожньому господарстві шляхом їх ідентифікації при будівництві та експлуатації автомобільних доріг загального користування згідно розподілу за класифікаційними ознаками. Практична значущість. Результати дослідження можуть слугувати основою для розроблення методичних рекомендацій органам державного управління в галузі дорожнього будівництва та розвитку транспортної мережі регіону, суб’єктам Укравтодору, що безпосередньо здійснюють дорожнє виробництво, для оцінювання мовірності настання ризикових подій.

Опис

Ключові слова

дорожнє господарство, автомобільна дорога, ризики, управління, будівництво, експлуатація, класифікація, ідентифікація, дорожное хозяйство, автомобильная дорога, риски, управление, строительство, эксплуатация, классификация, идентификация, road economy, road, risks, management, construction, operation maintenance, classification, identification

Бібліографічний опис

Деділова, Т. В. Ідентифікація ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг / Т. В. Деділова, О. В. Юрченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2020. – № 1 (24). – С. 42–51.

Зібрання