ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ КРАНОВОГО ВІЗКА ІЗ ГНУЧКИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ НА ОПТИМАЛЬНИЙ ДИНАМІЧНИЙ РЕЖИМ РУХУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розв’язано варіаційну задачу з визначення оптимального режиму руху кранового візка із гнучким підвісом вантажу за динамічним критерієм. Проаналізовано вплив співвідношень мас вантажу та візка, частоти власних коливань системи на характер оптимального руху візка. Результати розв’язку показано графічними залежностями.

Опис

Ключові слова

крановий візок, вантаж, коливання, оптимальний режим, варіаційна задача, крановая тележка, груз, колебания, оптимальный режим, вариационная задача, crane trolley, load, oscillations, optimal mode, variational problem

Бібліографічний опис

Ловейкін, В. С. Вплив параметрів кранового візка із гнучким підвісом вантажу на оптимальний динамічний режим руху / В. С. Ловейкін, О. Г. Шевчук // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 65/66. – C. 156–160.

Зібрання