Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Стандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення"

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Стандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення" : для студентiв галузi знань 12 "Інформаційні технології" спец. 122 "Комп’ютерні науки", 121 "Інженерія програмного забезпечення" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 16 с.

Зібрання