Підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об'єкт дослідження - процеси управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств. Метою роботи є розвиток теоретико-методичних засад управління маркетинговою діяльністю на торгівельних підприємствах з урахуванням їх галузевих особливостей. У роботі було використано: метод теоретичного узагальнення, системний підхід, методи економічних досліджень, інструменти аналізу динаміки та планування товарного асортименту', графічний метод. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства, запропоновано аналітичне забезпечення управління маркетинговою діяльністю дія ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка». розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності означеного торговельного підприємства. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у розвитку теоретико-методичних засад управління маркетинговою діяльністю на торгівельннх підприємствах на засадах управління товарною стратегією. За ре зультатами дослідження опубліковано 1 наукову статтю у збірнику студентських наукових праці «Економічні перспективи» (ХНАДУ. 2023) та 1 тези наукової доповіді учасника XVI Міжнародній науковій конференції здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» (м. Харків. 2023).

Опис

Ключові слова

маркетинг управління, ефективність, торговельне підприємство, товарна стратегія

Бібліографічний опис

Пономаренко, А. С. Розробка шляхів удосконалення системи оплати праці на підприємстві : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Пономаренко Артем Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 92 с.