Концепція побудови інформаційних управляючих систем на транспорті на основі конвергенції технологій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Концепція побудови інформаційних управляючих систем на транспорті на основі конвергенції технологій / Ніконов О. Я., Бочарова О. О., Бойко Д. І., Тертична К. С. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листоп. 2021 р. Секція 3 : Інформаційні системи та технології на виробництві та в освіті : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 159—162.