Особливості застосування системи мотивації трудової діяльності на базі ключових показників ефективності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Нарощування темпів і масштабів виробництва, підвищення якості продукції в даний час вже недостатньо для досягнення конкурентної переваги на ринку. Тому багато компаній переходять на нові прогресивні методи управління, які включають в себе ефективну систему стимулювання і мотивації праці, що спонукає кожного конкретного співробітника працювати продуктивно і якісно для досягнення поставленої мети. У статті розглядається значення і роль ключових показників ефективності Key Performance Indicators (KPI). Метою роботи є визначення та структурування переваг та недоліків, а також можливих проблем при впровадженні системи мотивації трудової діяльності на базі KPI. Дослідження проводилося шляхом аналізу наукових робіт закордонних і вітчизняних науковців по темі статті. З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи були використані методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, а також метод порівняльних характеристик. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що досліджено проблеми, з якими стикаються підприємства при побудові та впровадженні системи мотивації на базі ключових показників ефективності. Незважаючи на ряд складнощів, що виникають у вітчизняних компаній при впровадженні та використанні даної системи, ключові показники ефективності є сильним стратегічним інструментом для управління компанією. Вони здатні суттєво збільшити продуктивність компанії і ефективність роботи персоналу.

Опис

Ключові слова

система мотивації, ключові показники ефективності, мотивація, трудова діяльність, motivation system, key performance indicators, motivation, work

Бібліографічний опис

Башкатова, С. А. Особливості застосування системи мотивації трудової діяльності на базі ключових показників ефективності / С. А. Башкатова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 55–58.

Зібрання