Інформаційний менеджмент для супроводження життєвих циклів високотехнологічних машинобудівних виробів: принципи та підходи впровадження в Україні

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Під час повоєнного відновлення української промисловості доцільно використовувати найсучасніші технології, зокрема інформаційні. Значне руйнування промислових об’єктів є трагедією, але відкриває можливості для стрибка до рівня Індустрії 4.0 і навіть Індустрії 5.0, пропустивши рівень Індустрії 3.0+, якого більшість українських підприємств поки не досягли. Тому зараз необхідно вивчити наукові принципи та основи, на яких буде формуватися майбутня українська промисловість та економіка загалом. Успішне впровадження багатьох інших компонентів четвертої промислової революції, зокрема цифрові двійники та інтернет речей, значною мірою залежить від успішного інформаційного менеджменту. Метою роботи є дослідження перспектив та формування методологічних засад використання Through-Life Information Management в українському високотехнологічному машинобудуванні. Дослідження базувалося на аналізі сучасного стану розвитку інформаційного менеджменту (зокрема Through-Life Information Management) в Україні та світового рівня розвитку Through-Life Information Management. Проведено порівняння сучасного рівня наукових досліджень в Україні зі світовим рівнем розвитку Through-Life Information Management. На основі цього порівняльного аналізу здійснено синтез принципів упровадження Through-Life Information Management в українське високотехнологічне машинобудування. Показано, що важливо впроваджувати Through-Life Information Management разом з іншими Continuous Acquisition and Life-Cycle Support системами та технологіями. Процес упровадження Through-Life Information Management у високотехнологічну машинобудівну галузь України повинен мати ітеративний характер із постійним розширенням сфери застосування Through-Life Information Management. Крім того, Through-Life Information Management, як і інші ідеї та принципи концепції Continuous Acquisition and Life-Cycle Support, важливо впроваджувати в навчальний процес технічних університетів і коледжів. Уперше запропоновано алгоритмічну схему процесу впровадження Through-Life Information Management в українське високотехнологічне машинобудування.

Опис

Ключові слова

інформаційний менеджмент, високотехнологічний машинобудівний виріб, озброєння та військова техніка, наскрізний інформаційний менеджмент життєвого циклу, Індустрія 4.0, CALS-концепція, загальне середовище даних, information management, high-tech machine-building products, armaments and military equipment, Through-Life Information Management, Industry 4.0, CALS-concept, Sheared Data Environment

Бібліографічний опис

Скворчевський, О. Є. Інформаційний менеджмент для супроводження життєвих циклів високотехнологічних машинобудівних виробів: принципи та підходи впровадження в Україні / Скворчевський О. Є. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 97. – С. 96–105.

Зібрання