ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проведено аналіз дієвості підходу структуризації надзвичайних ситуацій та виявлено можливі шляхи пристосування його як засобу забезпечення екологічної безпеки питного водопостачання регіону

Опис

Ключові слова

надзвичайні ситуації, ресурс захисту, іонообмінні матеріали, технологія виробництва питної води, чрезвычайные ситуации, ресурс защиты, ионообменные материалы, технология производства питьевой воды, emergencies, resource protection, ion exchange materials, production technology of drinking water

Бібліографічний опис

Третьяков, О. В. Використання структуризації надзвичайних ситуацій як засобу забезпечення екологічної безпеки питного водопостачання / О. В. Третьяков, Р. В. Пономаренко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 64. – C. 87–91.

Зібрання