Підвищення ефективності обробки вантажу на сучасному складському терміналі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто завдання підвищення ефективності оброблення вантажу на сучасному складському терміналі. Проаналізовано сучасні підходи щодо процесу оброблення вантажів завдяки впровадженню інтелектуальних технологій для збільшення швидкості, підвищення точності та зменшення похибки операторів. Розроблено технологію автоматизованого проєктування складського терміналу. Наведено приклад ідентифікації вантажу з вибором обладнання для транспортування. Доведено, що інтелектуальні компоненти систем оброблення вантажу дають змогу підвищити продуктивність роботи складських терміналів.

Опис

Ключові слова

ефективність, складський термінал, вантаж, ідентифікація, обладнання, оптимізація, вибір, розміщення, методика, інтелектуальні компоненти, система управління, efficiency, warehouse terminal, cargo, identification, equipment, optimization, selection, placement, methodology, intelligent components, management system

Бібліографічний опис

Плугіна, Т. В. Підвищення ефективності обробки вантажу на сучасному складському терміналі / Т. В. Плугіна, О. В. Єфименко, А. О. Єфименко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 2. – C. 13–19.