Аналіз впливу зміни геометричних параметрів мікронерівностей рухомих сполучених поверхонь з адсорбційним шаром пар на їх зближення

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Здійснено аналіз формування локального напруженого стану в основі мікронерівностей під час взаємодії в рухомому трибо сполученні з огляду на товщину адсорбційного шару поверхнево-активних речовин на їхніх поверхнях та величини зовнішнього навантаження. Розроблено методику визначення впливу геометричних параметрів мікронерівностей рухомих сполучених поверхонь та товщини адсорбованого шару поверхнево-активних речовин на їх зближення на основі моделі взаємодії окремих ікронерівностей, яка дозволяє проаналізувати вплив у детермінованих умовах з використанням параметрів у числовій формі. Розв'язання задачі здійснено в додатку Mathcad. Отримано графіки залежності зміни зближення мікронерівностей поверхонь, що сполучаються, від їхніх геометричних параметрів і товщини адсорбованого шару поверхнево-активних речовин. Використання методу дозволяє відображати результати як у кількісній, так і в якісній формах. Метод дає можливість визначити межі впливу адсорбованого шару поверхнево-активних речовин на процес створення умов розвитку процесу зношення поверхонь тертя через втому матеріалу, створювати гнучкіші моделі його аналізу та прогнозування як на основі статистичних даних, так і на оцінках поточних значень факторів зовнішнього впливу на трибосистему.

Опис

Ключові слова

адсорбція, плівка ПАР, мікронерівності, субмікронеровность, adsorbtion, adsorbed layer, SÀS is considered, microrelief, submicrorelief

Бібліографічний опис

Косолапов, В. Б. Аналіз впливу зміни геометричних параметрів мікронерівностей рухомих сполучених поверхонь з адсорбційним шаром пар на їх зближення / В. Б. Косолапов // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 99. – С. 97–104.

Зібрання