Маркетинговий підхід до конкурентної політики банківських установ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Активний розвиток вітчизняних депозитних корпорацій, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, інститутів спільного інвестування, прихід в Україну транснаціональних фінансових структур та євроінтеграційні орієнтири держави ставлять перед депозитним ринком та банківськими установами завдання підвищення ресурсного потенціалу, забезпечення конкурентоспроможності, захисту прав споживачів депозитних послуг та змушують державу та суб’єктів депозитного ринку шукати нових підходів до функціонування механізмів конкурентної політики. Мета дослідження полягала в обґрунтуванні необхідності використання маркетингового інструментарію для підвищення конкурентоспроможності банківських установ на депозитному ринку національної економіки. Для обґрунтування депозитного ринку України були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: порівняльного, економічного, статистичного, комплексного і системного аналізу, спостереження та опитування. Розроблено методичні рекомендації по удосконаленню маркетингового механізму конкурентної політики на основі клієнт-орієнтованої концепції. Запропоновано методичний підхід до визначення цільових груп клієнтів по депозитних операціях. Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості достатньо точно визначити цільовий ринок, його потреби, переваги і недоліки банку в конкурентній боротьбі за нових вкладників, що створює необхідну базу для розробки довгострокової стратегії залучення коштів депозитною корпорацією.

Опис

Ключові слова

депозитний ринок, банківські установи, сегментування, клієнт-орієнтований підхід, респонденти, deposit market, banks, segmentation, customer-oriented approach, respondents

Бібліографічний опис

Тарасов, І. Ю. Маркетинговий підхід до конкурентної політики банківських установ / І. Ю. Тарасов, О. М. Прядко, Т. Л. Мітяєва // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – № 1 (16). – С. 97–102.

Зібрання