Профессиональная направленность языковой подготовки иностранных студентов-медиков в условиях кредитно-модульной системы обучения

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Сеник, Л. Н. Профессиональная направленность языковой подготовки иностранных студентов-медиков в условиях кредитно-модульной системы обучения / Л. Н. Сеник, И. Л. Лебеденко // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2016 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – С. 119–121.