Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів

Постійне посилання зібранняhttps://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/8188

У збірнику тез доповідей конференції висвітлюються актуальні проблеми лінгводидактики та методики викладання української/російської мови як іноземної, застосування у навчальному процесі традиційних та інноваційних технологій, прийомів та алгоритмів розвитку комунікативних та дискурсивних компетенцій іноземних студентів, питання професійно-мовленнєвого спілкування, міжкультурної комунікації та соціально-психологічної адаптації, а також сучасних методів викладання гуманітарно-природничих дисциплін нерідною мовою. Друкується в авторській редакції. За зміст, автентичність фактичного матеріалу та посилань відповідають автори.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 153