Система обліку замовлень для компанії з доставки води

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета дослідження – аналіз особливостей розробки та практичної реалізації автоматизованої системи збору та аналізу даних для обліку замовлень. Об’єктом дослідження є збір, аналіз та обробка даних для задачі обліку замовлень для компанії доставки води. Предмет дослідження – система обліку замовлень для компанії з доставки води для автоматизації процесів роботи компанії з доставки води. Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження пропонують альтернативний метод використання засобів системного програмування в процесі розробки автоматизованої інформаційної системи контролю та відстежування даних для обробки замовлень компанії з доставки води. Практичне значення одержаних результатів. Застосування системи управління даними сприятиме підвищенню та поліпшенню автоматизаційних процесів роботи компанії з доставки води.

Опис

Ключові слова

автоматизована система, програмне забезпечення, бази даних, штучний інтелект, программування, комп’ютерні мережі

Бібліографічний опис

Сєвтунов, Д. В. Система обліку замовлень для компанії з доставки води : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Сєвтунов Денис Валентинович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 86 с.