Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом роботи є теоретичні засади формування стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Метою роботи є удосконалення методичної бази щодо стратегічного управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи було використане системно-структурний аналіз, абстрактно-логічний метод; та метод порівнянь. У роботі запропоновано визначення поняття «стратегія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»; виділено головний підхід при визначенні ключових пріоритетів міжнародної конкурентоспроможності підприємства; надано визначення поняття «компетенція», що виділяється як своєрідний ресурс підприємства; сформовано ряд функціональних стратегій; запропоновано процедуру формування і реалізації стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

Опис

Ключові слова

міжнародна конкурентоспроможність, стратегія, компетенція, процеси, бізнес, international competitiveness, strategy, expertise, processes, business

Бібліографічний опис

Кудрявцева, О. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / О. В. Кудрявцева, О. І. Пономаренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 2. – С. 26–29.

Зібрання