Застосування інформаційної системи для підвищення якості доставки дрібних партій вантажу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Севідова, В. В. Застосування сучасних методів досліджень для контролю структури металів і сплавів / Севідова В. В., Калініченко О. П. // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 138–141.