Застосування плазмових покриттів для відновлення колінчастих валів

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі виконується дослідження процесу нанесення плазмових покриттів для відновлення колінчастих валів. Предмет дослідження – закономірності формування структури і властивостей плазмових покриттів при нанесенні порошкових матеріалів різного хімічного складу. Мета роботи – визначити характеристики плазмового покриття для відновлення колінчастих валів, застосування якого підвищить зносостійкість цих деталей. Методи дослідження базуються на основних положеннях теорії матеріалознавства про структурний і фазовий склад матеріалів, перетворення при нагріванні та охолодженні. Оцінювання властивостей матеріалів виконували з використанням методів механічних досліджень, металографічного і структурного аналізів. В дипломній роботі був проведений аналіз порошкових матеріалів з метою одержання зносостійких покриттів. Було проведено дослідження наступних порошків: ПГ-СР3, ПН55Т45 і ПР-Н70Х17С4Р4 + 20% ПТ-Ю5Н з підшаром ПТ-Ю5Н. Для вибору зносостійкого покриття опиралися на дослідження наступних властивостей: міцність з’єднання покриття з основним матеріалом; зносостійкість покриттів; твердість покриттів; пористість. Проведені дослідження показали, що для створення зносостійкого покриття пріоритетним є ПР-Н70Х17С4Р4 + 20% ПТ-Ю5Н з підшаром.

Опис

Ключові слова

колінчастий вал, плазмове покриття, зносостійкість, структурний склад, фазовий склад, відпуск, зміцнення, твердість покриття, пористість, міцність з’єднання

Бібліографічний опис

Манаєва, О. І. Застосування плазмових покриттів для відновлення колінчастих валів : дипломна робота ... бакалавра : 132 Матеріалознавство / Манаєва Олександра Ігорівна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 110 с.