Графическое представление и продукционные модели распределения студентов по типологическим группам

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Графически представлены нечеткие множества типологических групп студентов и возможности перераспределения в другую типологическую группу. Определены значения функции принадлежности возможного перераспределения студентов из одной типологической группы в другую.

Опис

Ключові слова

графическое представление, нечеткие множества, типологическая группа, перераспределение, функция принадлежности, графічне представлення, нечіткі множини, типологічна група, перерозподіл, функція приналежності, graphical representation, fuzzy sets, typological groups, redistribution, membership function

Бібліографічний опис

Шевченко, В. А. Графическое представление и продукционные модели распределения студентов по типологическим группам / В. А. Шевченко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання