Нечітка модель оцінки рівня підготовки футболістів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз проблеми оцінки фізичної підготовки футболістів. Визначені вхідні, вихідні лінгвістичні змінні, їх функції належності. Розроблено еталонну модель фізичної підготовки футболістів. Проведені розрахунки для еталонної моделі фізичної підготовки футболістів. Наведено приклади використання розробленої еталонної моделі фізичної підготовки футболістів.

Опис

Ключові слова

критерій, нечітка множина, регресія, футболіст

Бібліографічний опис

Цвіренко, М. І. Нечітка модель оцінки рівня підготовки футболістів : дипломна робота … магістра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Цвіренко Максим Ігорович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 81 с.