Обrрунтування меж кліматичних районів території України в умовах сучасних змін клімату

Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На сьогодні, коли вже чітко існує стрімка тенденція до суттєвих змін клімату України, зокрема до зміни температурного режиму й пов’язаного з ним водно-теплового режиму конструкцій нежорсткого дорожнього одягу, які призвели до невідповідності інаявного районування України фактичному режиму роботи нежорсткого дорожнього одягу. Виникає потреба корегування або розроблення нового кліматичного районування України за умови роботи асфальтобетонів для розрахувань нежорсткого дорожнього одягу за критеріями міцності, оцінки та прогнозування стану автомобільних доріг.

Опис

Ключові слова

кліматичні зміни, температурний режим, нежорсткі дорожній одяг, температура, кліматичне районування, природно-кліматичні чинники, климатические изменения, температурный режим, нежесткие дорожные одежды, климатические характеристики, климатическое районирование, природно-климатические факторы, climate change, temperature regime, non-rigid road clothing, climatic characteristics, climatic zoning, natural and climatic factors

Бібліографічний опис

Захарова, Е. В. Обrрунтування меж кліматичних районів території України в умовах сучасних змін клімату / Захарова Е. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 86, т. 2. – С. 88–93.