Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На сучасному етапі впровадження, державна регіональна політика в Україні, як ніколи вимагає координації її цілей, заходів та завдань з фінансовим забезпеченням. Адже фінансове забезпечення розвитку регіонів України є складною проблемою, що перманентно вирішувалась упродовж останніх років у напрямку підтримки регіонів, а не їх розвитку. У зв’язку з цим, у статті акцентовано увагу на визначених чинним законодавством основних механізмах фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики в Україні: міжбюджетних трансфертах з державного бюджету місцевим бюджетам; капітальних видатках державного бюджету; державних цільових програмах; програмах і заходах, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; угодах щодо регіонального розвитку; об’єднаних на договірній основі ресурсів суб’єктів регіональної політики. Виділено основні проблеми фінансового забезпечення, які вимагають подальшого впровадження елементів ринкової моделі управління державними коштами, вдосконалення процесу формування та використання бюджетних ресурсів на капітальні видатки, на реалізацію державних цільових програм, підвищення ефективності та результативності механізму об’єднаного фінансування проектів у рамках реалізації цілей і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. На основі ідентифікованих проблем та системного підходу обґрунтовано концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення державної регіональної політики. Визначено мету, пріоритети, до яких належать зміцнення фінансової незалежності об’єднаних територіальних громад та регіонів; стимулювання ефективного використання власного фінансового потенціалу регіонів; прозорість та прогнозованість міжрегіонального розподілу фінансових ресурсів державного бюджету; підвищення ефективності використання бюджетних коштів; нарощення обсягів та підвищення ефективності інвестиційних видатків; удосконалення механізму функціонування державного фонду регіонального розвитку, а також фактори забезпечення та очікувані результати впровадження на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Опис

Ключові слова

фінансове забезпечення, фінансові механізми, державний бюджет, місцеві бюджети, державна регіональна політика, financial support, financial mechanisms, state budget, local budget, the State regional policy

Бібліографічний опис

Пухир, С. Т. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики / С. Т. Пухир // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 42–48.

Зібрання