Автомобільний двигун потужністю 39 кВт на базі двигуна 4Ч 7,2 / 6,7.

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета кваліфікаційної роботи бакалавра – провести розрахунки автомобільного двигуна потужністю 39 кВт . Завдання роботи. Провести розрахунок робочого процесу, динамічний розра- хунок, розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Покращити економічні та екологічні показники двигуна з іскровим запалюванням при застосуванні безпосере- днього впорскування палива. Розглянути питання безпеки життєдіяльності на авто- підприємстві і виконати техніко-економічну оцінку ефективності розробки. Провес- ти дослідження модернізації електронної системи впуску двигуна 4Ч 7,2/ 6,7. Ви- значити індикаторні і ефективні показники при зміні параметрів двигуна. Провести економічну вигідність модернізованого двигуна перед базовим.

Опис

Ключові слова

потужність, зменшення витрати палива, впорскуваня палива, економічний ефект

Бібліографічний опис

Бойко, Д. С. Автомобільний двигун потужністю 39 кВт на базі двигуна 4Ч 7,2 / 6,7 : дипломна робота ... бакалавра : 142 Енергетичне машинобудування / Бойко Денис Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 85 с.