Результати дослiдження осiдань гуртожитку ХНАДУ №5 у 2018 роцi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобильно-дорожній університет

Анотація

Розглядається дослідження вертикальних осідань гуртожитку ХНАДУ № 5 у 2018 році. Необхідність спостереження за осіданнями будівлі викликана ситуаційним розташуванням будівлі на частково штучному схилі зі стрімким перепадом висот. На основі аналізу динаміки зміни переміщень у часі зроблено висновки щодо вертикальних переміщень будівлі.

Опис

Ключові слова

вертикальне осідання інженерної споруди, репер, нівелір, нівелірний хід, відмітка, річна динаміка зміни осідань будівлі, vertical subsidence of engineering structures, rapper, level, leveling course, mark, the annual dynamics of changes in the drawdown of the building, вертикальное оседание инженерного сооруже-ния, репер, нивелир, нивелирный ход, отметка, годовая динамика изменения оседаний сооружения

Бібліографічний опис

Мусiєнко, I. В. Результати дослiдження осiдань гуртожитку ХНАДУ №5 у 2018 роцi / Мусiєнко I. В., Казаченко Л. М. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. – Харьков, 2019. – Вып. 84. – С. 51–54.