Імітаційне моделювання параметрів дорожнього руху у критичних ситуаціях на транспортній мережі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті доведено результати експериментальних досліджень параметрів дорожнього руху на вулично-дорожній мережі м. Харків при зміні схем організації дорожнього руху у разі виникнення критичних ситуацій. Розроблено імітаційні моделі у програмному середовищі PTV VISSIM та запропоновано їх застосування у системах управління дорожнім рухом.

Опис

Ключові слова

імітаційне моделювання, параметри дорожнього руху, показники ефективності, схеми організації дорожнього руху, имитационное моделирование, параметры дорожного движения, показатели эффективности, схемы организации дорожного движения, simulation, parameters of traffic, performance indicators, schemes for organizing traffic

Бібліографічний опис

Капінус, С. В. Імітаційне моделювання параметрів дорожнього руху у критичних ситуаціях на транспортній мережі / С. В. Капінус // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 11.

Зібрання