Дистанцiйне навчання як важливий складник пiдвищення якостi знань з хiмiї в технiчному ЗВО

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто теоретичні основи створення та впровадження дистанційного курсу для підвищення ефективності навчання з дисципліни «Хімія». Приведено зміст та методичне забезпечення розробленого курсу «Загальна хімія». Доведено ефективність застосування дистанційного курсу та його вплив на підвищення рівня хімічних знань студентів.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, хімія, тести, методи навчання, дистанционное обучение, химия, тесты, методы обучения, distant learning, chemistry, tests, teaching methods

Бібліографічний опис

Єгорова, Л. М. Дистанцiйне навчання як важливий складник пiдвищення якостi знань з хiмiї в технiчному ЗВО / Єгорова Л. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 86, т. 1. – С. 109–114.