Аналіз і удосконалення системи оплати праці на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження: ПрАТ «Сєвєродонецьке Об’єднання Азот». Предмет дослідження: комплексный анализ фонду оплати праці ПрАТ «Сєвєродонецьке Об’єднання Азот». Мета дослідження: оцінка фонду заробітної платні підприємства та розробка удосконаленої форми оплати праці з урахуванням факторів мотивації та стимулювання. Методи дослідження: синтез, аналіз фонду оплати праці та заробітної плати. Результати дослідження, наукова новизна та практичне значення: складаються у визначенні величини заробітної плати кожного зі співробітників з урахуванням чинників підвищення ефективності праці за рахунок стимулюючих та мотивуючих факторів. Встановлюється ієрархія розрядів чи класів, що відрізняються один від іншого масштабом відповідальності, важливістю виконуваних функцій, внеском у досягнення цілей організації, необхідним рівнем кваліфікації, напруженістю праці. Посадові інструкції порівнюються з описом розрядів, і кожному робочому місцю привласнюється той розряд, характеристики якого найбільше задовольняє посадова інструкція. Запропоновано оптимізовану система оплати праці. Вона заснована на більш прозорій та ранжованій тарифній системі, яка мотивує робітників до підвищення продуктивності праці, набуття стажу на підприємстві та підвищення кваліфікації.

Опис

Ключові слова

фонд оплати праці, форми та системи, зарплатня, аналіз, тарифна ставка, тарифні коеффіцієнти

Бібліографічний опис

Щеклеїна, А. О. Аналіз і удосконалення системи оплати праці на підприємстві : дипломна робота ... магістра : 051 Економіка / Щеклеїна Аліна Олександрівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 109 с.