Роль та значення інформаційних технологій у підготовці професійного фахівця в умовах сталого розвитку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена питанню ролі та значення інформаційних технологій у підготовці професійного фахівця в умовах сталого розвитку. У статті розглянуто теоретико-методологічні засади які базуються на сучасних концепціях та теоріях інформаційного суспільства, освіти, інноваційної діяльності та сталого розвитку.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, підготовка професійних фахівців, сталий розвиток, електронне навчання, віртуальні лабораторії, симулятори, аналіз даних, ефективне використання ресурсів, інтерактивні інструменти

Бібліографічний опис

Шимко, О. О. Роль та значення інформаційних технологій у підготовці професійного фахівця в умовах сталого розвитку / О. О. Шимко // Питання сучасної модернізації науки та освіти : зб. наук. ст. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2023. – C. 278–285.