Формування системної дуальності при підготовці кваліфікованих фахівців: сучасні тренди та виклики

Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Івахненко, І. С. Формування системної дуальності при підготовці кваліфікованих фахівців: сучасні тренди та виклики / І. С. Івахненко, М. М. Климчук // Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 01 черв. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 73–74.