Розвиток систем управління якістю підприємств на базі концепції Industry 4.0

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Янушкевич, Д. А. Розвиток систем управління якістю підприємств на базі концепції Industry 4.0 / Янушкевич Д. А., Іванов Л. С. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листоп. 2021 р. Секція 2 : Керування технічними об'єктами, робототехніка та мехатроніка : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 109—114.