Удосконалення методу моніторингу технічного стану транспортних засобів в життєвому циклі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета дослідження - удосконалення методу моніторингу технічного стану транспортних засобів в життєвому циклі. Об’єкт дослідження - процес удосконалення методу моніторингу технічного стану транспортних засобів в життєвому циклі. Методи дослідження: аналітичний огляд, експериментальна перевірка і узагальнення отриманих результатів. У дипломній роботі розглядаються основні поняття і моделі повного життєвого циклу систем та об’єктів. Представлено опис послідовності всіх фаз і етапів існування об’єктів від задуму та появи («народження») до зникнення («відмирання»). Розглянуто існуючи системи отримання інформації про характеристики транспортних засобів в умовах інтелектуальних транспортних систем. Запропоновано удосконалення методу моніторингу технічного стану транспортних засобів. Показано формування комплексу засобів інтелектуальних транспортних систем для збору та обробки інформації про ТЗ. Сформовані функціональні можливості віртуального підприємства з експлуатації автомобільного транспорту для ідентифікації і моніторингу ТЗ. Приведено деякі результати практичної реалізації функціональних можливостей віртуального сервера системи інформації в рамках інтелектуальних транспортних систем.

Опис

Ключові слова

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТУ, ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ВИРОБІВ, МОНІТОРИНГ

Бібліографічний опис

Дурнев, С. О. Удосконалення методу моніторингу технічного стану транспортних засобів в життєвому циклі : дипломна робота ... магістра : 274 Автомобільний транспорт / Дурнєв Станіслав Олександрович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 112 с.