ОПИС ПРОЯВУ СОЛІТОНІВ У МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ НЕЛІНІЙНИМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто приклади поодиноких (відокремлених) хвиль, що описані нелінійними диференціальними рівняннями типу sin-Гордона на прикладі впроваджень солітонів під час моделювання механічних систем. За допомогою алгоритму побудови нових псевдосферичних поверхонь на основі перетворення Беклунда наведено, як можна одержати розв’язки нелінійного диференціального рівняння sin-Гордона.

Опис

Ключові слова

солітон, механічна система, диференціальне рівняння, солитон, механическая система, дифференциальное уравнение, soliton, mechanical system, differential equation

Бібліографічний опис

Морозова, Г. В. Опис прояву солітонів у механічних системах нелінійними диференціальними рівняннями / Г. В. Морозова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 64. – C. 23–29.

Зібрання