Спосiб роботи поршневого теплового двигуна

Анотація

1. Спосіб роботи поршневого теплового двигуна, в одному із циліндрів якого здійснюють процес впуску повітря з навколишнього середовища, його стиск і подачу стиснутого повітря через впускний клапан та з'єднуючий канал до камери згоряння, в яку подають через форсунки паливо, наприклад, етиловий спирт, і в якій здійснюють процес згоряння палива, а процеси розширення продуктів згоряння і подальше їх видалення із робочих циліндрів в навколишнє середовище здійснюють відповідно до порядку їх роботи, який відрізняється тим, що процес згоряння палива здійснюють у зовнішній камері згоряння, що з'єднана каналами та впускними клапанами з робочими циліндрами, причому максимальний тиск продуктів згоряння палива в зовнішній камері згоряння підтримують на рівні 3-5 МПа за рахунок кількості палива, що впорскується в зовнішню камеру згоряння та тривалості відкриття впускних клапанів робочих циліндрів, наприклад клапанів з електромагнітним приводом, які відкривають за 5-10 градусів оберту колінчатого вала до верхньої мертвої точки поршнів робочих циліндрів, а закривають залежно від режиму роботи двигуна за 5-40 градусів оберту колінчатого вала за верхньою мертвою точкою поршнів робочих циліндрів. 2. Спосіб роботи поршневого теплового двигуна по п. 1, який відрізняється тим, що зменшення коливань тиску продуктів згоряння в зовнішній камері згоряння протягом циклу (одного оберту колінчатого вала) досягають за допомогою камери стиснутого повітря, установленої, наприклад, між циліндром для стискування повітря і зовнішньою камерою згоряння. 3. Спосіб роботи поршневого теплового двигуна по п. 1-2, який відрізняється тим, що максимальну температуру продуктів згоряння в зовнішній камері згоряння підтримують не вище 1500 К шляхом зміни кількості палива, що впорскується в зовнішню камеру згоряння. 4. Спосіб роботи поршневого теплового двигуна по п. 1-3, який відрізняється тим, що при переміщенні поршнів в робочих циліндрах від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки протягом 80-120 градусів оберту колінчатого валу здійснюють видалення продуктів згоряння із робочих циліндрів через випускні клапани, а після їх закриття протягом 60-100 градусів оберту колінчатого вала здійснюють стиск продуктів згоряння, що залишилися в надпоршневих порожнинах робочих циліндрів.

Опис

Ключові слова

Двигуни автомобiльнi

Бібліографічний опис

Пат. 106558 Україна, МКИ F02B 47/00, F02B 33/00. Спосiб роботи поршневого теплового двигуна / Дяченко Василь Григорович, Лiньков Олег Юрiйович, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Дяченко Василь Григорович, Лiньков Олег Юрiйович, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович. - N a 2013 07018 ; заявл. 04.06.2013 ; опубл. 10.09.2014, Бюл. N 17. - 4 с.

Зібрання