Дослідження впливу технічної сірки на властивості бітуму та асфальтобетону для дорожнього будівництва

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У процесі дослідно-експериментальної роботи визначений вплив добавки технічної сірки на властивості бітуму та асфальтобетону. Вказано на можливість економії коштів, у зв’язку з покращенням властивостей асфальтобетону та зниженням вартості сіркобітумного в’яжучого та сіркоасфальтобетону. Було проведено експериментальні дослідження, що визначили вплив технічної сірки на основні властивості бітумів марок БНД 50/70 та БНД 70/100, а також визначено оптимальний вміст сірки для модифікації бітуму, оптимальні режими суміщення бітуму та технічної сірки, приготування асфальтобетонних сумішей; визначення фізико-механічних властивостей сіркоасфальтобетонів різних типів.

Опис

Ключові слова

бітум, технічна сірка, модифікація, мінеральні матеріали, сіркоасфальтобетонна суміш, сіркоасфальтобетон

Бібліографічний опис

Носко, А. А. Дослідження впливу технічної сірки на властивості бітуму та асфальтобетону для дорожнього будівництва : дипломна робота … магістра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Носко Анатолій Анатолійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 63 с.