Визначення температурних напружень в асфальтобетоні методом комп’ютерного моделювання

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Показана оцінка температурних напружень в асфальтобетоні під час охолодження та запропонований метод визначення температури крихкості асфальтобетону на основі скінченно-елементної моделі. Установлено, що у вільному від обмеження переміщень зразку асфальтобетону виникають внутрішні температурні напруження в процесі охолодження за рахунок різниці коефіцієнтів температурного розширення бітуму й кам’яних матеріалів.

Опис

Ключові слова

асфальтобетон, асфальтобетон, бітум, модуль пружності, метод скінченних елементів, температурні напруження, температура крихкості, asphalt concrete, bitumen, modulus of elasticity, the finite element method, thermal stresses, brittle transition temperature.

Бібліографічний опис

Маляр, В. В. Визначення температурних напружень в асфальтобетоні методом комп’ютерного моделювання / В. В. Маляр // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 93. – С. 105–111.