Визначення критерію вибору раціональної технології доставки продуктів харчування на маршрутах Україна – Німеччина

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Малахова, І. В. Визначення критерію вибору раціональної технології доставки продуктів харчування на маршрутах Україна – Німеччина / І. В. Малахова // Збірник матеріалів 85-ї Міжнародної наукової конференції студентів. Секція транспортних технологій, 11–14 квіт. 2023 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2023. – C. 42–44.