Екологічні аспекти формування хімічних знань у ЗВО

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проаналізовано досвід впровадження методичної системи формування еколого-хімічних знань у практику технічного ЗВО. Доведено, що підвищенню ефективності засвоєння студентами хімічних дисциплін сприяє наявність у них екологічної компоненти.

Опис

Ключові слова

вища технічна освіта, хімічні дисципліни, екологічний компонент, система хімічних знань, мотивація, higher technical education, chemical curriculum, the system of the chemical knowledge, ecological component, motivation, высшее техническое образование, химические дисциплины, система химических знаний, экологический компонент, мотивация

Бібліографічний опис

Даценко, В. В. Екологічні аспекти формування хімічних знань у ЗВО / Даценко В. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 89. – С. 126–131.