Куратор змісту та майстерність персональних знань

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Значні обсяги інформації, що генеруються в мережі, вимагають від фахівців нових ком-петентностей, які називаються «майстерністю персональних знань». Головними компетентностями є збір інформації та її збереження, аналіз інформації та додавання поглядів автора і, на останок, вільне поширення обробленої інформації в мережі. Фахівець відповідної галузі науки, який займається такою діяльністю і впливає на розвиток напряму, є куратором змісту. У мережну епоху спільноти практики кураторів змісту будуть ви-значати напрями розвитку суспільства. Компетентності куратора змісту необхідно формувати у студента, вони повинні бути у викладачів закладів вищої освіти.

Опис

Ключові слова

куратор змісту, майстерність персональних знань, пошук, спільне використання, content curator, personal knowledge mastery, search, sharing, куратор содержания, мастерство персональных знаний, поиск, общее использование

Бібліографічний опис

Кухаренко, В. М. Куратор змісту та майстерність персональних знань / Кухаренко В. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 89. – С. 139–146.