Сучасний погляд на інвестиції як на есенціальну частину бізнес-активності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета: У запропонованій роботі розглянуто актуальне питання змін у сфері інвестування через подальше впровадження новітніх електронних технологій і настання епохи «Індустріалізації 4.0», яка охоплює нові площини функціонування світу. Цифрове проєктування, віддалене налаштування обладнання на виробництві, автоматичне замовлення необхідних компонентів і логістика готового продукту на шляху до кінцевого клієнта тощо. Це далеко неповний перелік сфер застосування новітніх електронних технологій. У зв’язку з цим необхідно зробити спробу розгляду сучасних варіантів здійснення інвестиційної діяльності. Методика дослідження: метод діалектичного пізнання – для гнучкого, критичного та послідовного розгляду теорії інвестицій; метод абстрагування – для відокремлення від несуттєвих ознак питання, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей, що є важливими для даного дослідження; теоретичного узагальнення та загальні логічні прийоми пізнання – для розгляду існуючої інформації щодо вказаного питання. Результати дослідження: Сьогоднішні інвестиційні проєкти мають подвійний фунціонал і вирішують два достатньо суперечливі завдання. З одного боку, інвестиційний проєкт покликаний приносити гроші власнику й одночасно має бути корисним для клієнта та для суспільства. Тому підприємці сьогодні не завжди мають за мету отримання максимального сегменту ринку та подібні цілі. Сучасні проєкти (стартапи, краудінвестінг тощо) спрямовані, можливо, на менший масштаб, але на більш глобальні задачі, зокрема, соціально орієнтованого змісту. З вирішення важливих задач на локальному рівні виходить вирішення задач для людства в цілому. Тому розглянуті у запропонованій роботі новітні способи вкладення ресурсів представляють інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору. Наукова новизна: у запропонованій роботі представлено авторський погляд на теорію інвестування, зокрема, виділено такі поняття, як «стартап», «краудінвестінг», «філтех-проєкт» тощо як окремі сучасні прояви можливого вкладення інвестиційних коштів. У статті підкреслено важливу та актуальну для сучасного суспільства роль соціально орієнтованої спрямованості інвестиційних проєктів, яка сьогодні найчастіше й проявляється саме у таких формах інвестування, які зазначено у роботі. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає у тому, що удосконалені теоретичні аспекти інвестування нададуть змогу потенційним інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення у процесі інвестиційної діяльності та пошуку об’єктів для вкладення ресурсів й, зокрема, приєднатися до соціально-відповідальної спрямованості сучасного бізнесу, яка сьогодні розвивається поряд з розвитком діджиталізації і виступає повноправним атрибутом інвестування в умовах «Індустріалізації 4.0».

Опис

Ключові слова

інвестиції, Індустріалізація 4.0, стартап, краудінвестінг, філтех-проєкт, соціально орієнтовані інвестиції, инвестиции, Индустриализация 4.0, краудинвестинг, филтех-проект, социально-ориентированные инвестиции, investments, Industry 4.0, startup, crowdinvesting, filtech-project, socially oriented investments

Бібліографічний опис

Солопун. Н. М. Сучасний погляд на інвестиції як на есенціальну частину бізнес-активності / Н. М. Солопун, Н. В. Пономарьова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2020. – № 1 (24). – С. 203–213.

Зібрання