Огляд вимог до випробувань колісних транспортних засобів категорії M

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У дипломній роботі проведено аналізування вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів. При цьому було з’ясовано, що в них не враховуються сучасні метрологічні вимоги. В дипломній роботі розроблена методика вимірювань відпрацьованих газів, в якій застосовані сучасні вимоги законодавчо регульованих актів до характеристик автомобілів та засобів вимірювальної техніки, що дозволяє значно підвищити довіру до одержаних результатів вимірювань під час оцінки відповідності КТЗ встановленим до них вимогам. Розглянуті питання з охорони праці.

Опис

Ключові слова

вимірювання, засоби вимірювальної техніки, калібрування, метрологічні характеристики, метрологія, оцінка невизначеності, штангенциркуль

Бібліографічний опис

Нагоркін, Я. М. Огляд вимог до випробувань колісних транспортних засобів категорії M : дипломна робота ... бакалавра : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Нагоркін Ярослав Володимирович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 71 с.