Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 43
 • Документ
  Бортова система контролю з мовним виведенням інформації для автогрейдера ДЗк 251
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Строєв, Євген Андрійович
  В дипломній роботі розроблена бортова система контролю з мовним виведенням інформації. Аналіз проблеми показав, що така система необхідна для забезпечення оперативної діагностики технічного стану автогрейдера, для поліпшення надійності, збільшення терміну експлуатації, покращення ефективності роботи на автогрейдері. В ході розробки було: обрано основні фрази сигналізації, які необхідно видавати оператору у мовній формі; розроблено структурну та функційну схеми; розроблено алгоритм функціонування системи контролю; проведено аналіз та розрахунок похибок реєстрування інформаційних сигналів.
 • Документ
  Визначення похибки вимірювання рівня рідини з використанням радіохвильових методів відбиття.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Костін, Володимир Володимирович
  В дипломній роботі проаналізовано визначення існуючих методів вимірювання та засобів контролю рівня рідини в ємностях. Доведено, що до основних безконтактних методів відноситься радіохвильовий. Встановлено, що рівнеміри рівня рідини працюють у частотному діапазоні від 5 ГГц до 25 ГГц з широким діапазоном вимірювання (до 50 м) та малою похибкою вимірювання (до ± 0,15%). Показано, що фізичні процеси, які протікають при вимірюванні радарних методом проводять і не проводять рідин, відрізняються один від одного. Це призводить до появи неврахованої раніше похибки вимірювань рівня провідних рідин.
 • Документ
  Оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування штангенциркуля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шепелинська, Ганна Сергіївна
  У дипломній роботі розглянуті наявні вимоги законодавчих актів та нормативних документів щодо калібрування та оцінювання невизначеності. В дипломній роботі розроблена методика калібрування штангенциркуля, яка може бути застосована в різних калібрувальних лабораторіях з урахуванням особливостей його типу. Розглянуті питання з охорони праці.
 • Документ
  Розроблення процедури оцінки відповідності вимірювально-інформаційної системи сортування вантажів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Васалатій, Семен Миколайович
  У дипломній роботі проаналізовані законодавчі та інші нормативно-правові акти і нормативні документи, які стосуються вимірювально-інформаційних систем. В дипломній роботі проаналізовані вимоги до систем та їх складових частин систем. Визначенні вимоги до оцінки відповідності систем та розроблена процедура оцінки відповідності системи сортування вантажів, що є актуальним у зв’язку з відсутністю типових зразків таких документів. Розглянуті питання з охорони праці.
 • Документ
  Забезпечення єдності вимірювань у медичному закладі дорожньо- будівельного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Скорбач, Данило Олександрович
  В дипломній роботі розглянуті законодавчі вимоги до вимірювань та засобів вимірювальної техніки та визначено їх застосування в медичних закладах. З метою забезпечення єдності вимірювань розроблені вимоги до системи управління вимірюваннями, яка направлена на управління процесами вимірювань та метрологічного підтвердження застосованих засобів вимірювальної техніки. Розроблена настанова системи забезпечення єдності вимірювань у медичному закладі. Розглянуті питання з охорони праці.
 • Документ
  Огляд вимог до випробувань колісних транспортних засобів категорії M
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Нагоркін, Ярослав Володимирович
  У дипломній роботі проведено аналізування вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів. При цьому було з’ясовано, що в них не враховуються сучасні метрологічні вимоги. В дипломній роботі розроблена методика вимірювань відпрацьованих газів, в якій застосовані сучасні вимоги законодавчо регульованих актів до характеристик автомобілів та засобів вимірювальної техніки, що дозволяє значно підвищити довіру до одержаних результатів вимірювань під час оцінки відповідності КТЗ встановленим до них вимогам. Розглянуті питання з охорони праці.
 • Документ
  Вдосконалення методики вимірювання вологості повітря у кабіні транспортного засобу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Камілов, Білолдін
  У дипломної роботі Камілов Білолдіна: “ Вдосконалення методики вимірювання вологості повітря у кабіні транспортного засобу ”, об’єктом дослідження є – повітря кабіни транспортного засобу. Мета роботи - вдосконалення методики вимірювання вологості у повітрі кабіни транспортного засобу. Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає в застосуванні простого та надійного способу вимірювання вологості у кабіні транспортного засобу. Обґрунтовано вдосконалення методики вимірювання вологості у салоні транспортного засобу, що є новим та необхідним для створення безпечних перевозок пасажирів у автомобілях, автобусах та ін. видів транспорту. Надано конструктивну схему, опис роботи та обґрунтовано новизну покажчика індикатора вологості повітря у кабіні транспортного засобу. Приведені приклади розрахунки та графіки вологості повітря у кабіні транспортного засобу. Практична значимость результатів, отриманих в дипломній роботі, полягає в тому, що отримано та підтверджено патентом на корисну модель показчик індикатора вологості повітря, який придатний для використання у кабіні транспортного засобу що дозволить без додаткових розрахунків візуально визначити вологість повітря на якісному рівні, яка забезпечить оцінку санітарно-гігієнічних умов робочої зони кабіни транспортного засобу.
 • Документ
  Розроблення процедури оцінки відповідності теплолічильника
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гончаренко, Андрій Віталійович
  У дипломній роботі проаналізовані чинні вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо оцінки відповідності, можливості застосування різних модулів оцінки відповідності, розглянуті методи та засоби вимірювання тепла за допомогою теплолічильників та сучасні вимоги до теплолічильників. В дипломній роботі розроблена процедура оцінки відповідності теплолічильників з урахуванням можливості застосування різних модулей. Розглянуті питання з охорони праці.
 • Документ
  Розроблення методики час-частотного аналізу вібрацій рами автогрейдера.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кравченко, Володимир Павлович
  В дипломній роботі в удосконалена методика визначення вібрацій рами автогрейдера ДЗк-250В в різних динамічних режимах роботи з використанням час-частотного методу. На відміну від відомих дана методика дозволяє побудувати двовимірну розгортку досліджуваного одновимірного сигналу, при цьому частота і координата розглядаються як незалежні змінні. В результаті з'являється можливість аналізувати властивості сигналу одночасно у фізичному (час, координата) і в частотному просторах.
 • Документ
  Розроблення методики вимірювання показників адсорбції органічних речовин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Звягін, Георгій Олександрович
  Розроблено метод, який використовує математичне моделювання для вимірювання показників адсорбції шлаковим сорбентом, заснованим на діопсиді, що дозволяє кількісним способом описати процес адсорбції, прогнозувати перспективи застосування шлаків в сорбційних технологіях і протікання сорбційної очистки промислових стічних вод в реалістичних умовах в широкому інтервалі параметрів процесу. Для математичного моделювання процесу адсорбції було використано програмний комплекс MATLAB і його Toolbox (математичний пакет), який містить набір спеціалізованих математичних функцій. Розроблена методика досліджень властивостей металургійних шлаків має на меті скоротити час проведення досліджень, забезпечити більш ефективне й повне вивчення сорбційних властивостей відходів, визначити перспективи використання шлаків у сорбційних технологіях очищення промислових стічних вод, а також зберегти матеріальні ресурси при проведенні досліджень та подальшому використанні адсорбентів техногенного походження.
 • Документ
  Розроблення методики визначення динамічних характеристик датчиків тиску.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Добрянський, Роман Олексійович
  В дипломній роботі удосконалена методика визначення динамічних характеристик датчика тиску з використанням методу порівняння опорної експериментальної і теоретичної перехідних характеристик. Плинні динамічні характеристики датчика тиску визначаються з врахуванням параметрів вимірювальної лінії. Запропонована методика дозволяє визначати постійну часу датчика тиску без його демонтажу в процесі роботи.
 • Документ
  Розроблення метрологічних вимог до вимірювальної інформаційної системи заряджання тягових акумуляторних батарей електротранспорту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ахмадєєв, Павло Володимирович
  В дипломній роботі розроблені метрологічні вимоги з метою підвищення ефективності використання тягової батареї електромобіля за рахунок розроблення метрологічних вимог до вимірювальної інформаційної системи заряджання тягових акумуляторних батарей електротранспорту. Проведений аналіз існуючих методів, що дозволяють істотно підвищити зручність користування електричним транспортом. Обґрунтовано використання пасивного методу балансування. Розроблені метрологічні вимоги до інформаційно-вимірювальної системи заряджання тягових акумуляторних батарей. Розглянуті проблеми вирівнювання заряду Li–Ion батарей. З’ясовано, що технологія Powerpump швидше робить балансування тягових акумуляторних батарей. Результати дипломної роботи бакалавра можуть бути використані як у навчальному процесі, так і у виробничій діяльності.
 • Документ
  Розроблення метрологічних вимог до вимірювальних перетворювачів електронного індикатора підривних пристроїв
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бесараб, Олександр Сергійович
  В дипломній роботі розроблені метрологічні вимоги до електронного блоку визначення встановлення підривного пристрою в автомобіль. Проведений аналіз існуючих методів, що дозволяють визначити присутність підривних пристроїв. Обґрунтовано використання безконтактного модулю визначення коливань, що заснований на роботі датчику прискорень. Розроблено систему визначення коливань, що складається з датчика, робота якого заснована на ефекті прискорення, блоку нормування сигналу з датчика та мікроконтролерної системи аналізу інформації. Розроблено електричну принципову схему запропонованого пристрою, виконані необхідні розрахунки. Змодельована друкована плата аналого-цифрового перетворювача зі схемами узгодження. Результати дипломної роботи можуть бути використані як у навчальному процесі, так і у виробничій діяльності.
 • Документ
  Визначення метрологічних характеристик системи вимірювання відстані дорожніх машин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Надточий, Вікторія Олександрівна
  У роботі визначені метрологічні характеристики радіохвильового методу сканування електронним променем за рахунок зсуву фаз між активними випромінювачами, що дає можливість досягти заданої точності вимірювання відстані дорожніх машин. Результати дипломної роботи бакалавра можуть бути використані як у навчальному процесі, так і у виробничій діяльності.
 • Документ
  Визначення метрологічних вимог до системи вимірювання об’єму палива в баці дорожньої машини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Перетяченко, Юлія Олександрівна
  В дипломній роботі визначені метрологічні вимоги до системи вимірювання об’єму палива в баці дорожньої машини. Проведений аналіз існуючих систем, що дозволяють проводити вимірювання кількості палива в баці. Побудована структурна схема системи визначення рівня розходу пального двигуном. Розглянуті характеристики гідрооб’ємних та ультразвукових датчиків виміру розходу пального. Розглянуті методи безпосереднього вимірювання рівня палива в баці. Проаналізовані способи встановлення вимірювальної системи в паливну систему транспортного засобу. Обґрунтована розробка мікроконтролерної системи вимірювання кількості палива в баку з фільтрацією керуючих сигналів. Результати дипломної роботи бакалавра можуть бути використані як у навчальному процесі, так і у виробничій діяльності.
 • Документ
  Аналіз вимог до вимірювального обладнання лабораторії технічного огляду
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гречкосій, Михайло Анатолійович
  У дипломній роботі проаналізовані законодавчі та інші нормативно-правові акти і нормативні документи, які регламентують вимоги до проведення технічного огляду машин, у тому числі і транспортних засобів, які вводяться в обіг, впроваджуються в експлуатацію та експлуатуються на підприємствах та в організаціях України. В дипломній роботі розроблена процедура поводження з вимірювальним обладнанням для забезпечення необхідної якості та достовірності отриманих результатів випробувань під час проведення технічного огляду. Розглянуті питання з охорони праці у лабораторії технічного огляду.
 • Документ
  Розроблення методики калібрування ротаметрів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Тичний, Дмитро Ігоревич
  У дипломній роботі розглянуто нормативно-правові основи виробництва та калібрування ротаметрів. Встановлено, що вони можуть бути використані у законодавчо регульованій сфери, але зазвичай їх піддають калібруванню. Визначено перелік нормативних документів, за якими виконують процедуру калібрування. Розглянуто конструктивні особливості ротаметрів, їх переваги та недоліки, та встановлено їх елементи та параметри, які найбільш впливають на точність та єдність вимірювань та зношуються у процесі експлуатації. Крім того, встановлено, що у цей час відсутні актуальні методики калібрування будь-яких ротаметрів. Національна нормативна документація надає лише загальні рекомендації щодо цього. У зв’язку з цим розроблено методику калібрування манометрів. Проведено апробацію цієї методики та доведено актуальність та застосовність її для поставленої мети. Також розраховано невизначеність ротаметру під час калібрування. Розроблена методика може бути корисною калібрувальним лабораторіям, підприємствам, які використовують ротаметри для їх калібрування.
 • Документ
  Розроблення методики калібрування ваг акредитованих лабораторій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Павленко, Олександр Володимирович
  У дипломній роботі розглянуто нормативно-правові основи виробництва та калібрування ваг. Визначено перелік нормативних документів, за якими виконують процедуру калібрування. Розглянуто види ваг та їх принципи дії, також особливості конструкції, їх переваги та недоліки. В роботі встановлено елементи та параметри ваг, які найбільш впливають на точність та єдність вимірювань.Також встановлено, що за відсутні актуальних методик калібрування будь-яких ваг, національна нормативна документація надає лише загальні рекомендації щодо цього. Зважаючи на це розроблено методику калібрування ваг. Проведено апробацію цієї методики та доведено актуальність та застосовність її для поставленої мети. Також розраховано невизначеність ваг під час калібрування. Розроблена методика може бути корисною для калібрувальних лабораторій, підприємств, які використовують ваги для їх калібрування.
 • Документ
  Аналізування вимог до розроблення нестандартних методик калібрування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Товкун, Сергій Юрійович
  В дипломній роботі розглянуто загальні вимоги до методик калібрування, з проведенням порівняння між стандартизованою та нестандартизованою методикою калібрування. Визначено перелік нормативних документів, за якими виконують процедуру калібрування. В роботі наведений алгоритм розрахунку оцінки невизначеності з прикладами розроблення рівнянь вимірювань у залежності від категорії ЗВТ. За підсумками представлене розроблення макету нестандартної методики калібрування. Розроблений макет нестандартної методики калібрування може бути використаний як основа для розроблення нестандартної методики калібрування для конкретного ЗВТ та може бути корисним для випробувальних та калібрувальних лабораторій, підприємств, які використовують даний ЗВТ для калібрування.
 • Документ
  Розроблення процедури моніторингу та вимірювання на харчовому підприємстві
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шабалін, Тимур Дмитрович
  У дипломній роботі проаналізовані законодавчі та інші нормативно-правові акти і нормативні документи, які стосуються діяльності харчових підприємств щодо організації та проведення необхідних вимірювань. В дипломній роботі розроблена процедура моніторингу та вимірювання на харчовому підприємстві, яка є необхідним елементом системи управління безпечністю харчових продуктів та сприяє забезпеченню якісного моніторингу та вимірювань стану критичних точок контролю на виробництві. Розглянуті питання з охорони праці.