Аналіз впливу підсилення діафрагмових прогонових будов на їхню просторову роботу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Для аналізу просторової роботи прогонових будов, зведених відповідно до ТП 56, створено скінченно-елементні моделі з огляду на сумісну роботу, використовуючи сталеві наклади. Розглянуто всі варіанти прольотів та габаритів типового проекту та два варіанти підсилення. Наведено аналіз впливу підсилення балок на їхню просторову роботу.

Опис

Ключові слова

діафрагмові прогонові будови, підсилення, скінченно-елементна модель, зведена жорсткість, графіки прогинів і згинальних моментів, diaphragm spans, reinforcement, finite element model, reduced stiffness, graphs of deflections and bending moments

Бібліографічний опис

Бережна, К. В. Аналіз впливу підсилення діафрагмових прогонових будов на їхню просторову роботу / К. В. Бережна, С. М. Краснов // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 93. – С. 93–97.