До питання використання фрикційних матеріалів на азбестовій основі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі проведено аналіз шкідливого впливу фрикційних азбополімерних матеріалів на здоров’я людини. Встановлено, що замінники азбесту, які використовуються в фрикційних матеріалах, не достатньо досліджені щодо їх безпеки для довкілля. Отже, оскільки на даний час альтернативної заміни азбесту не знайдено, то постає актуальне питання щодо дослідження азбополімерних матеріалів та визначення безпечних умов роботи з цими матеріалами.

Опис

Ключові слова

азбест, фрикційні матеріали, канцерогенні речовини, безпека, екологія, асбест, фрикционные материалы, канцерогенные вещества, безопасность, экология, earth-flax, friction materials, carcinogenic substances, safety, ecology

Бібліографічний опис

До питання використання фрикційних матеріалів на азбестовій основі / І. М. Богатчук, В. М. Мельник, Т. Й. Войцехівська, І. В. Біланюк // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 5.

Зібрання